Call Center

02-570-3929
081-357-8378

Our Social Media

facebook twitter googleplus youtube pinterest 

Visitor
จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือทั่วประเทศ : หุ้น การลงทุน บริหาร จิตวิทยา พัฒนาตนเอง และอีกมาก

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1. คลิกที่ปุ่ม (เพิ่มในรถเข็น)
ระบบจะนำท่านไปที่ รถเข็นสินค้า

2. คลิกปุ่ม (ดำเนินการแจ้งออก)

- ในกรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้คลิกปุ่ม "ลงทะเบียน" เพื่อสมัครสมาชิก
- ในกรณีที่เป็นสมาชิกแล้ว ให้ท่านกรอก "E-mail" และ "รหัสผ่าน" > คลิกปุ่ม (เข้าสู่ระบบ)

3. จะปรากฎขั้นตอน แบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้

หัวข้อที่ 3.1 -- ข้อมูลในการออกใบเสร็จ
ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะ "ส่งไปยังที่อยู่นี้" หรือ "ส่งไปยังที่อยู่ที่ต่างกัน" > คลิกปุ่ม (ดำเนินการต่อ)

หัวข้อที่ 3.3 -- วิธีการจัดส่ง
"จัดส่งฟรีภายในประเทศ" > คลิกปุ่ม (ดำเนินการต่อ)

หัวข้อที่ 3.4 -- ข้อมูลการชำระเงิน
"โอนเงินผ่านธนาคารตามบัญชีที่กำหนด" > คลิกปุ่ม (ดำเนินการต่อ)

หัวข้อที่ 3.5 -- ตรวจสอบคำสั่งซื้อ
หากถูกต้อง ให้คลิกปุ่ม (สั่งซื้อ)

4. หากทำการสั่งซื้อสำเร็จ ระบบจะทำการแจ้งโดยส่ง E-mail ยืนยันการสั่งซื้อพร้อมรายละเอียด ไปที่ E-mail ที่ท่านได้สมัครไว้** หลังจากทำการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว กรุณาชำระเงินภายใน 7 วันทำการ
โดยท่านแจ้งการโอนเงินของท่าน ได้ที่ E-mail : onlinestore@panyachon.com ค่ะ

 

- หรือสามารถแจ้งการชำระเงินได้ที่ หน้าแรกของ Website โดยคลิกที่ปุ่ม (แจ้งการชำระเงิน)

จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือทั่วประเทศ : หุ้น การลงทุน บริหาร จิตวิทยา พัฒนาตนเอง และอีกมาก