Call Center

02-570-3929
081-357-8378

Our Social Media

facebook twitter googleplus youtube pinterest 

Visitor
จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือทั่วประเทศ : หุ้น การลงทุน บริหาร จิตวิทยา พัฒนาตนเอง และอีกมาก

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์
ปฏิทินกิจกรรมการออกบูธ


Poster วันที่ ชื่องาน เวลา / สถานที่
  14/7/60 - 23/7/60 

Book Festival 2017

เวลา 10.30-20.30 น.
ณ ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์
บูธ B09

  5/8/60 - 13/8/60  สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 9
( UBON Book Fair 2017 ) 
เวลา 09.00 - 21.00 น.
ณ ชั้น 3-4 
ศูนย์การค้าซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์
  16/8/60 - 22/8/60  มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 5
( I-SABN Book Fair 2017 ) 
เวลา 09.00 - 21.00 น.
ณ ชั้น 1 - 2
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   10/11/60 - 19/11/60   เทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 4
( UDON Book Fair 2017 ) 
เวลา 10.30 - 20.30 น.
ณ ชั้น 4
เซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี
       จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือทั่วประเทศ : หุ้น การลงทุน บริหาร จิตวิทยา พัฒนาตนเอง และอีกมาก