Call Center

02-570-3929
081-357-8378

Our Social Media

facebook twitter googleplus youtube pinterest 

Visitor
จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือทั่วประเทศ : หุ้น การลงทุน บริหาร จิตวิทยา พัฒนาตนเอง และอีกมาก

คู่มือเตรียมสอบข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสารถทั่วไป (ภาค ก.) เล่ม 2

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

Availability: ในคลังสินค้า

ราคาปกติ: ฿325.00

Special Price ฿292.50

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) เล่ม 2


เนื้อหาภายในเน้นการเจาะประเด็นเนื้อหาเป็นข้อๆ พร้อมแนวข้อสอบให้ท่านฝึกทดสอบ ประกอบวิชา


-ข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
-สรุปวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
-สรุปกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสำคัญ พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสำคัญ พรบ.อบจ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
-สรุปสาระสำคัญ พรบ.อบต. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
ฯลฯ

คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เล่ม 2

Double click on above image to view full picture

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

  • คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เล่ม 2

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เล่ม 2

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

ผู้แต่ง ดร.ภักดี รัตนมุขย์, ดร.ประดิษฐ์ ศรีอ้วน, ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี
ISBN 9786162104909
เนื้อในพิมพ์ ขาวดำ
กระดาษ ปอนด์ 70 แกรม
ชนิดปก อ่อน
ขนาด 18.5 x 26 x 1.7 ซม.
ปีพิมพ์ 2560
สำนักพิมพ์ ปัญญาชน
หมวดหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ
วันที่ 20 ม.ค. 2017
จำนวนหน้า 376

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือทั่วประเทศ : หุ้น การลงทุน บริหาร จิตวิทยา พัฒนาตนเอง และอีกมาก